Pendapat Ulama Mengenai Atribut Kalimat Tauhid

Home / Meme / Pendapat Ulama Mengenai Atribut Kalimat Tauhid

Pada hari Santri 2018 ramai diperbincangkan mengenai kalimat Tauhid di atribut-atribut seperti bendera, topi, baju, jaket, dll. Berikut pendapat ulama mengenai hukum menggunakaan atribut Tauhid

  Harya Putra

 Previous Next